Search the site:

Since 1992, the community Hub of Libraries in Europe!

Striving towards an equitable, democratic and sustainable society

The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations is an independent umbrella association of library, information and documentation associations and institutions in Europe.

EBLIDA (ECGIS) Position Paper now available in Hungarian

02 April 2012

„Az Európai Unió nem csupán egy gazdasági folyamat vagy egy kereskedelmi hatalom, hanem sokak – joggal – példa nélküli és eredményes társadalmi és kulturális projektnek tekintik." (Az európai kulturális menetrend a globalizálódó világban)

Európa könyvtárai fontos szerepet játszanak ebben a 'társadalmi és kulturális projektben'. Az európai könyvtárakban rejlő lehetőségeket mindmáig nem sikerült teljességgel kiaknázni az Európai Unió fejlesztése érdekében, amelynek alapértékei a sokszínűség és a kultúrák közötti párbeszéd tisztelete, a szabad véleménynyilvánítás, az emberi méltóság, a szolidaritás és tolerancia.

Az elmúlt évtizedekben megváltozott a könyvtárak szerepe: hatóságszerű intézményekből, amelyekre kizárólag a nyomtatott dokumentumok jellemzőek, a városok vonzó és élő középpontjaivá fejlődtek, amelyek a nyomtatott és virtuális információk teljes körét kínálják.

Ma a használó van a központban, és az információkhoz való ingyenes hozzáférés a legfontosabb alapelv. Az Európában található 90 ezer könyvtár az egyéni ötleteket és a kreatív szellemet támogatja, ösztönző és biztonságos helyszínt biztosít a munkához és a tanuláshoz. A könyvtárlátogatókat szakképzett személyzet segíti képzéssel és iránymutatással az információs technológia és a tájékoztatási szolgáltatások felhasználásában.

A közkönyvtárak, a felsőoktatási és a nemzeti könyvtárak a multikulturális társadalom részei, és fontos helyet foglalnak el szolgáltatásaik és termékeik kínálatával a kulturális iparon belül. Európai és világhálózatot alkotnak, és támogatják kulturális partnereiket abban, hogy kibontakoztassák inspirációs potenciáljukat. Ezáltal a könyvtárak Európa demokratikus, kulturális, oktatási és társadalmi fejlődésének zálogai.

Európa polgárainak a következőkre van szükségük:

  1. olyan európai könyvtári irányelvekre, amelyek a korábbi könyvtári finanszírozásra és beruházásokra épülnek, és hatékonyan használják a meglévő infrastruktúrát
  2. 2. támogatásra az európai könyvtári hálózat megerősítéséhez
  3. 3. a könyvtárak fenntartható finanszírozására és politikai támogatására (például az új Kultúra program révén), európai szinten
  4. 4. az EU tagországaiban egymással összehangolt kivételekre a szerzői jogi szabályok alól.

Read more

< back to overview
Share this  |